informativ . kritisch . lebendig

MIGRATION MACHT GESELLSCHAFT e.V.

 

Migration macht Gesellschaft (Göç Toplumu Sekilendirir) 1988’den beri var olan ve 2020’ye kadar “Interkulturelles Forum” adı ile hizmet vermiș bir dernektir.

Derneğimizin adının değiștirilmesinin nedeni, göçün toplumu sekilendirdigi ve göc konusunu nasıl anladığımızda yatmaktadır. Bu anlayıșa dayanarak Münih´i de göçün șekillendirdiği bir șehir olarak tanimliyoruz. Cünkü göç topluluklarında azinliklari dahil etme ve dıșlama mekanizmalarina, sadece güç faktörünün önemini vurgularsak bu mekanizlara yanit verilebiliriz.

Göcün şekillendirdiği toplumun yaratıcı bir parçası olarak bir katki sunmaya calisan dernek, tüm Münih sakinlerinin sosyal hayata kapsayıcı ve eşit olarak katılabileceği bir kentsel toplum hedefliyor.

Çalışmamızın dayandığı geniş katılım anlayışı nedeniyle, önerilerimiz sürekli olarak çeşitli ayrımcılık biçimlerini ve bunların etkileşimini azaltmayı amaçlar, ancak özellikle farklı düzeylerde ırkçılık yaşayan Münih sakinlerine yöneliktir.

Migration macht Gesellschaft bu hedefi așağıdaki calismalarla takip etmektedir:

• Çeșitli alanlarda göçmenlere özel danıșma olanagi
• Rechtshilfe München e.V. ile ortak çalıșma olanagi sağlıyarak, oturum hakkı ve iltica konularında danıșma olanagi
• Evrensel ve yerel toplum politikası çerçevesindeki konularla ilgili etkinlikler düzenlemek (seminerler, sergiler, okuma ve müzik vs)

„Migration Macht Gesellschaft“ın tüzügünü burada bulabilirsiniz:

Migration macht Gesellschaft e.V.  Sozialreferat – Amt für Wohnen und Migration der Landeshauptstadt München tarafından finanse ediliyor.